Eindsymposium ‘Kwetsbaarheid en kracht in gezinnen met een zorgintensief kind’; uitkomsten van een driejarig onderzoek.

Eind maart werden tijdens het eindsymposium “Kwetsbaarheid en kracht in gezinnen met een zorgintensief kind”de resultaten gepresenteerd van het drie jaar durende onderzoek dat is uitgevoerd door de Universiteit van Humanistiek. Acht gezinnen met een zorgintensief kind zijn hiervoor gevolgd. Een verslag van het symposium en de belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn hier te lezen.