ZorgSimpel.
Wegwijs in Zorg

Wij zijn verliefd op problemen.

Hoe groter de problemen, hoe meer wij gemotiveerd raken er écht iets aan te doen. Oplossingen vinden en mensen helpen, dat is wat ons drijft.
En als dat dan lukt: dan zijn we simpelweg zielsgelukkig!

Onze missie is het voorkomen van verspilling van tijd en energie in het verkrijgen van de juiste zorg.

Voorlopig concentreren we ons op de zorg die kinderen met een beperking verdienen. Met name de groep 0-12 jaar willen we maximaal ondersteunen. Juist in deze fase van de ontwikkeling van je kind is het voor ouders een doolhof van informatie. Je kind krijgt een diagnose of de diagnose is juist niet te vinden. Velen onderzoeken lopen en ouders zitten vol met vragen.

Door zo vroeg mogelijk de juiste handvatten aan te reiken verminder je de druk bij ouders en maak je hen zelfstandig wegwijs. Wat ons betreft is er namelijk maar één route naar de kinderen en dat is via de ouders. We zijn er dus vooral voor hen. Of het nu gaat om ondersteuning bij procedures en bij het omgaan met door allerlei instanties bedachte regels, of om het simpelweg vinden van goede technische oplossingen of liefdevolle opvang.

We kunnen de problemen niet overnemen en dus vinden we dat de regie bij de ouders moet blijven, maar we kunnen er wel alles aan doen om dat zo simpel mogelijk te maken. Door het bieden van concrete en beproefde oplossingen.

De personen achter ZorgSimpel.

Anita Rolffs
Anita Rolffs
Ondernemer en moeder
Anne-Marie de Ruijter
Anne-Marie de Ruijter
Ervaren zorgprofessional
en moeder
Susan van Scheppingen
Susan van Scheppingen
Ervaren zorgprofessional
en moeder

Het probleem

Van alle kinderen met een verstandelijke beperking in Nederland in de leeftijd tussen 0-12 jaar:

42% van de betrokken ouders heeft relatieproblemen

60% van de betrokken ouders kampt met een (parentale) burn-out

80% van de betrokken ouders heeft geen back-up en zijn letterlijk op!

Een zorgbehoefte is op zichzelf helemaal geen probleem, maar door de manier waarop het systeem werkt is het in veel gevallen wel een probleem. Een probleem dat wij structureel willen oplossen. De problemen zitten diep verankerd in de manier waarop ‘het systeem’ is ingericht. Onoverzichtelijk, onduidelijk en niet gericht op het invullen van de behoefte maar op het verschuiven van verantwoordelijkheden.
Deze problemen oplossen is niet zomaar geregeld natuurlijk, want als het simpel was….
Dan kan iedereen het.

Wat doet ZorgSimpel?

Wij vinden dat iedere minuut die ouders en kinderen onnodig bezig zijn met het krijgen van de juiste zorg verspilling van tijd is. Dit platform heeft als doel dát verlies aan tijd en energie te voorkomen, door het bieden van overzicht, virtuele en persoonlijke ondersteuning, maar ook door het geven van spontane tips. Door dit te doen krijgen we veel data waarmee we uiteindelijk het werkelijke probleem kunnen oplossen: het structureel aanpassen van het systeem.
Iedere vraag van jou maakt ons blij en draagt dus bij aan het structureel oplossen van ‘het probleem’.

‘Meer tijd overhouden betekent voor ons eindelijk tijd om samen iets leuks te doen’

Voor wie is ZorgSimpel?

Wij zijn er voor de kinderen, maar onze oplossingen bieden we aan via de ouders. Door de vernieuwende manier waarop we dat doen en door onze onafhankelijke, positieve en neutrale positie sluiten veel zorginstanties en gemeenten zich aan bij ons platform.
We nemen hen met ons platform veel administratieve taken en werkdruk uit handen, creëren overzicht, minder wachtlijsten bij zorgaanbieders en jeugdhulpverleners waardoor ook minder uitval, omdat ouders nu heel veel meer zelf kunnen vinden en zelf kunnen doen in veel minder tijd.

Wat kost ZorgSimpel?

Wij zijn impact ondernemers. Wij sturen onze bedrijven op het maken van maatschappelijke impact en dus niet op het behalen van financiële winst. Voor ouders is het gebruik van het platform gratis. Hebben we je goed geholpen? Mooi! Dat was ons doel. Met zakelijke gebruikers maken we zakelijke afspraken. Zij krijgen immers betaald voor de ondersteuning van ouders en als wij dat in een fractie van de tijd kunnen doen dan voegen we waarde toe. Maar ook voor deze geldstroom geldt: wij zijn niet op zoek naar winst. Wij zijn op zoek naar impact! We zullen dus uitsluitend in rekening brengen wat nodig is om de continuïteit en verdere uitbouw van dit platform te kunnen garanderen aan de ouders.