Zorg

ZorgSimpel richt zich volledig op de (professionele) verzorgers van kinderen met een beperking. Zij zijn degenen die vaak vastlopen wanneer ze op zoek zijn naar specifieke hulp voor hun kind of het kind dat ze onder hun hoede hebben.

Zorg Simpel

Zorgen voor of zorgen maken over?

‘Zorgen voor’ is iets heel anders dan ‘je zorgen maken over’. Wij willen het ‘zorgen maken over’ verminderen, zodat er meer tijd en energie over blijft voor het ‘zorgen voor’. Dit doen we door de verzorger wegwijs te maken in het zorgsysteem, bijvoorbeeld in het doolhof van regels en richtlijnen. Wij kijken ook mee naar kansen en oplossingen die van toepassing zijn op de persoonlijke hulpvraag. We doen dit samen. Want uiteindelijk is het welzijn van kinderen onze gezamenlijke zorg.

Niemand leeft zonder zorgen. Daar streven we dan ook niet naar. Maar verspilling van tijd en energie aan een zoektocht naar de juiste hulp en ondersteuning is vaak frustrerend en stressvol. Dat willen we voorkomen.

Zorgprofessionals.

De meest voorkomende hulpvragen proberen wij inzichtelijk te maken. Waar moet ik zijn voor hulp? De vraag is dus is vaak niet: hoe los ik dit op? De vraag is vaak wel: wie heeft voor dit probleem doorgeleerd en kan mij dus helpen?

Huisarts

Een huisarts is de medisch specialist waar iemand als eerste naartoe gaat als hij of zij een lichamelijke klacht heeft. De huisarts heeft een brede medische kennis over heel veel ziektes en aandoeningen en houdt overzicht over de gehele situatie van de patiënt. Wanneer hij dat nodig vindt, kan hij iemand doorverwijzen naar een gespecialiseerde collega, zoals bijvoorbeeld een kinderarts.

GGD (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)

Bij de GGD kun je terecht voor jeugdgezondheidszorg; het consultatiebureau, de jeugdarts, gezondheidsonderzoeken, voorlichting (op school), advies bij kinderziekten of prikken tegen ziekten. Bij vragen en zorgen over infectieziekten zoals TBC, Hepatitis B, de ziekte van Lyme en Q-koorts zijn zij ook de aangewezen partij.

Consultatiebureau

Het consultatiebureau is het werkterrein van de jeugdarts. In Nederland wordt elk kind de eerste vier jaar van zijn leven meerdere keren uitgenodigd om langs te komen bij het consultatiebureau. De jeugdarts bekijkt de ontwikkeling van het kind en ondersteunt daarin wanneer dat nodig is. Wanneer de ontwikkeling van het kind afwijkt, kan de jeugdarts doorverwijzen naar een specialist die meer weet over een bepaalde afwijking. Wanneer het kind vier jaar is en naar school gaat, zal een schoolarts de verdere ontwikkeling in de gaten houden.

Jeugdzorg

Jeugdzorg is een verzamelnaam voor alle voorzieningen die er zijn voor de jeugd tot 18 jaar. Het gaat om jongeren die problemen, en daarom specifieke zorg nodig hebben. Die zorg kan op veel vlakken betrekking hebben, zoals bijvoorbeeld op jongeren gerichte psychische hulp tot schuldhulpverlening.

CJG (Centrum Jeugd en Gezin)

Dit is de plek waar (aanstaande) ouders, opvoeders en jongeren tot 23 jaar terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien.

IVH (Integrale VroegHulp)

Het IVH herkent problemen bij het jonge kind van 0 tot 7 jaar en ondersteunen ouders en kind. Het expertise team doet dit door de schakel te zijn bij vroege signalering, het stellen van een diagnose, gezinsondersteuning en de juiste afstemming van onderwijs en zorg voor het kind.

Ziekenhuis

Het ziekenhuis is een instelling waar zieke en gewonde mensen verzorgd worden, waar medische onderzoeken worden gedaan en waar verdere professionele gezondheidszorg wordt verleend. Dit gebeurt door artsen, medisch specialisten en verpleegkundigen.

Kinderarts

Een kinderarts houdt zich bezig met het behandelen van ziekten en aandoeningen bij kinderen tot 18 jaar. Ook kinderen die te vroeg geboren worden, worden behandeld door de kinderarts.

Klinisch geneticus

Een klinisch geneticus is een dokter die kan onderzoeken of een aandoening misschien erfelijk is. Hij onderzoekt of het kind misschien ziek is omdat hij genen/DNA van zijn ouders heeft gekregen. Klinisch genetisch onderzoek kan ook helpen met het voorspellen of je volgende kind dezelfde aandoening kan krijgen.

Mocht je je afvragen of je kind onderzocht moet worden door een klinisch geneticus, dan kun je dit altijd bespreken met:

  • een arts waar je kind al in behandeling is,
  • de huisarts of
  • de jeugdarts van het consultatiebureau.

In principe kunnen alle artsen naar elkaar doorverwijzen.

Revalidatiearts

Het leven van een gezin kan veranderen door een aangeboren aandoening, ziekte of ernstig ongeval van een kind. De (kinder)revalidatiearts bekijkt het probleem en hoe de gevolgen ervan voor het kind en het gezin zoveel mogelijk beperkt kunnen worden.

Bij kleine kinderen gaat het vaak om de vroege ontwikkeling. Bij oudere kinderen wordt meer gekeken naar het functioneren op school, lopen, fietsen, zelfredzaamheid en het sociaal-emotioneel functioneren. Soms wordt doorverwezen naar een revalidatiecentrum dat gespecialiseerd is in kinderrevalidatie.

Zorg en geld.

Het inzetten van zorg kost geld. Maar ook hier is het voorkomen van verspilling belangrijk. ZorgSimpel kent de weg naar de voorzieningen die de overheid ter beschikking stelt voor zorg. We kunnen de regels hiervoor niet veranderen, maar we kunnen ze wel zo goed mogelijk benutten. Daarnaast kunnen we helpen het beschikbare geld zo goed mogelijk te besteden. Meer informatie is te vinden onder het thema Vergoedingen.

Jeugdhulp bij gemeenten.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van alle vormen van jeugdhulp. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan hulp aan huis bij problemen in het gezin, maar ook in geval van psychische of gedragsproblemen bij kinderen en jongeren.

Gemeenten hebben de plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden. Door die verplichting, de jeugdhulpplicht, moeten gemeenten in ieder geval:

  • De jongere adviseren welke hulp het beste past;
  • Samen met de jongere de goede vorm van jeugdhulp kiezen;
  • Zorgen dat de gekozen jeugdhulp ook echt beschikbaar is.

Wanneer je een vraag stelt via de gemeente over de zorgen voor je kind, krijg je vaak een “intake” gesprek. Per gemeente is het verschillend hoe de functienaam van de desbetreffende persoon is. Dit kan zijn een: cliëntondersteuner, regiehouder, jeugdwerker, jeugd of gezinsprofessional, procesregisseur specialisatie jeugd, enzovoort.

Schrik niet van deze functietitels. Uiteindelijk gaat het om dezelfde functie-inhoud en doen ze dus praktisch hetzelfde. Zij zijn degenen die meedenken of bijvoorbeeld een beschikking gaan regelen of afgeven voor de zorg die er op dat moment nodig is.