“Investeer in heldere wegwijzers voor ouders”

De Universiteit voor Humanistiek deed langdurig onderzoek naar samenwerken met gezinnen met een zorgintensief kind. Een deel van de resultaten is gepubliceerd in het pamflet Overbelast Gezinnen Wankelen. De aanbeveling: investeer in heldere wegwijzers voor ouders.

Gezinnen met een zorgintensief kind voelen zich vaak overweldigd door alles wat geregeld en uitgezocht moet worden om de zorg voor hun kind rond te krijgen. Ouders verdwalen regelmatig in een doolhof van onduidelijke en tegenstrijdige informatie, regels en wetgeving. Zij missen hierbij duidelijke wegwijzers en passende ondersteuning. Aan de hand van concrete verhalen en voorbeelden uit hun leven en samen met hen is een pamflet geschreven. Dit pamflet spoort politici en beleidsmakers aan om concrete stappen te zetten richting een effectief en empathisch zorgsysteem dat meebeweegt met gezinnen met een zorgintensief kind. Het epistel bevat vier belangrijke aandachtspunten en zeven concrete voorstellen.

Het pamflet is terug te lezen op LinkedIn: