Meer kinderen gaan naar school door de opkomst van speciale klassen

Er komt steeds meer gelegenheid voor kinderen met een lichamelijke beperking of ontwikkelingsstoornis om naar school te gaan. Stichting het Gehandicapte Kind werkt sinds 2015 hard om bijna vijftig speciale klassen op te zetten en wil dit aantal de komende jaren verdubbelen. Tienduizend kinderen met een beperking gaan namelijk nooit naar school, maar door deze initiatieven kunnen zij eindelijk een basisonderwijs ontvangen.

De Samen naar School-klassen krijgen een eigen lokaal binnen een reguliere basisschool, met speciale zorgpersoneel en leerkrachten. Kinderen met een beperking ontvangen medische zorg in hun eigen klas, zoals sondevoeding of beademingsondersteuning en een deel van hen krijgt ook les. Zij kunnen ook meedoen tijdens het speelkwartier en het voorleesmoment met de andere kinderen op school. Er zijn ook aparte klassen voor leerlingen met ontwikkelingsstoornissen zoals autisme.

In de komende twee maanden gaan meerdere nieuwe Samen naar School-klassen van start, verspreid over het hele land, met uitzondering van de provincies Limburg en Zeeland. Stichting het Gehandicapte Kind wil binnenkort in elke provincie aanwezig zijn en uiteindelijk een Samen naar School-klas in elke gemeente.

De PO-Raad, de sectorvereniging voor basisonderwijs, is enthousiast over deze initiatieven en vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen samen kunnen leren en spelen binnen het reguliere onderwijs. Het speciaal onderwijs biedt ook plek voor kinderen met beperkingen, maar leerlingen hier hebben vaak niet dezelfde kansen als in het reguliere onderwijs. Projectleider Suzan Teutenberg van Samen naar School erkent dat het speciaal onderwijs niet altijd alle groepen kinderen kan bedienen en voor sommige ouders is het reguliere onderwijs een principekwestie.

Voorzitter Johan van Triest van de Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs juicht deze initiatieven toe en benadrukt dat er een groot landelijk probleem is van thuiszittende kinderen en dat het speciaal onderwijs veel kennis heeft in huis om hier verbetering in aan te brengen.

BRON: nu.nl