Per Saldo: Maatwerk PGB alléén met toestemming budgethouder.

Per Saldo is een belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget. In een reactie op de Voorjaarsnota 2023 stellen zij dat ‘Maatwerk PGB’ op dit moment niet in de wet is vastgelegd. Toepassing ervan kan dientengevolge dan ook alleen met toestemming van de budgethouder.

In de Voorjaarsnota 2023 van het kabinet staan plannen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor bestaande budgethouders om vanaf 2025 ‘Maatwerk pgb’ in te voeren in de Wet langdurige zorg (Wlz). Op dit moment worden budgethouders in de Wlz ingedeeld in een zorgprofielen en bij elk zorgprofiel hoort een maximumbudget. Het komt voor dat budgethouders het beschikbare bedrag niet helemaal opmaken. Bij het Maatwerk pgb wordt binnen het bestaande zorgprofiel het budget vastgesteld op datgene wat de budgethouder op dat moment totaal aan zorg heeft gecontracteerd.

Bijna alle zorgkantoren al zijn gestart met Maatwerk pgb voor alle nieuwe budgethouders in de Wlz. Per Saldo voegt hier direct aan toe te dat het Maatwerk pgb niet zomaar kan worden opgelegd omdat het niet in de wet is vastgelegd. Bijstellen van het budget mag dus alleen in afstemming met, en met instemming van de budgethouder! Deze heeft recht op het volledige budget van het relevante zorgprofiel en heeft dus de keuze om wel of niet mee te werken aan het (naar beneden) aanpassen van dat budget.

De gehele reactie van Per Saldo op de Voorjaarsnota is via bronlink te lezen.

Bron: https://www.pgb.nl/reactie-voorjaarsnota-2023-maatwerk-pgb-alleen-met-toestemming-budgethouder.