Werkwijze Integrale Vroeghulp biedt al 20 jaar uitkomst voor ouders met zorgen over de ontwikkeling van hun kind.

De werkwijze Integrale Vroeghulp (IVH) in Midden-Brabant biedt al 20 jaar een uitkomst voor ouders die op meerdere vlakken zorgen hebben over de ontwikkeling van hun kind. “Door vroeg te signaleren en op multidisciplinaire wijze in te grijpen, bied je zowel het kind als de ouders uitzicht.” Lees hier over deze succesvolle werkwijze.